SUPER HORMOON VITAMINE D

Superhormoon Vitamine D

Bescherm je tegen chronische ziekten
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar voldoende     vitamine D. Dit artikel is een samenvatting van het boek van Jörg Spitz: Superhormoon Vitamine D. Geschreven door Rutger Slim van Zonnestudio Rietlanden

Vitamine of hormoon?
Vitamine D is geen vitamine maar een hormoon. Net als andere hormonen is het overal in het lichaam actief als een onmisbare hulp bij de stofwisseling. In ieder orgaan speelt deze “boodschapperstof” weer een andere rol. Vitamine D wordt ook wel het zonne-hormoon genoemd. Tot in de jaren ’70 meenden wetenschappers en artsen dat vitamine D alleen van belang is voor de botstofwisseling. Nog steeds worden nieuwe gebieden ontdekt waar vitamine D een belangrijke taak vervult.

Onze wereld ziet er anders uit:
Door de veranderingen in de maatschappij komen mensen minder buiten. De vitamine die vroeger alom aanwezig was, blijkt nu voor steeds meer mensen niet meer vanzelfsprekend te zijn. Een andere oorzaak is dat ons lichaam zich in de evolutie optimaal heeft aangepast aan de omstandigheden ter plaatse. Dit zorgde voor verschillende huidskleuren. Door migratie past de huidskleur van de bevolking niet altijd meer bij die oorspronkelijke locatie. Donker gekleurde mensen hebben daarom sneller een vitamine D tekort als ze in Noord-Europa wonen. Met een donkere huid heb je veel meer zon nodig om genoeg vitamine D binnen te krijgen.

Een breed spectrum:
In de bergen is het UV licht veel sterker door de hoogte, de ijle lucht en de weerkaatsing van de sneeuw.
Vitamine D heeft veel taken in het lichaam. Het is belangrijk voor de zenuwcellen en helpt daarom tegen Multiple Sclerose, Parkinson en dementie. Het ondersteunt ook het immuunsysteem, dus tegen virussen en ontstekingen zoals bij bijvoorbeeld ziekte van Crohn en reuma. Vitamine D produceert zelfs lichaamseigen antibiotica die bijvoorbeeld TBC verwekkers kunnen vernietigen. De werking tegen TBC was eigenlijk al in de eerste helft van de twintigste eeuw bekend. Toen waren er TBC klinieken in de Zwitserse bergen. We weten nu dat de genezing niet kwam door de “gezonde berglucht” maar door een overvloed aan UV licht en dus vorming van vitamine D. Vitamine D verlaagt de bloeddruk, belangrijk bij sommige hartklachten. Het verlaagt de kans op diabetes en vermindert het risico op kwaadaardige tumoren, vooral bij borst- en darmkanker. Verder is natuurlijk de werking bij rachitis en osteoporose van oudsher bekend.


Vitamine D tegen griep en astma
Vanaf 1981 hebben verschillende onderzoeken ondubbelzinnig aangetoond dat vitamine D bijdraagt aan een betere weerstand tegen griep. In het boek van Jorg Spitz worden onder andere onderzoeken uit Engeland (1981), Japan (2009) en New York (2009) besproken. Bij het Japanse onderzoek bleek dat de kinderen zonder extra vitamine D driemaal vaker griep kregen dan de groep met vitamine D. Er bleek nog een effect. De kinderen met astma in de vitamine D groep bleken 80 procent minder aanvallen te hebben dan de kinderen met astma in de controlegroep.

Goed omgaan met vitamine D:
Vuistregel: In jaargetijden waarbij de schaduw van de zon langer is dan jezelf, dan vindt er geen vorming vitamine D plaats. Aanbevelingen van artsen over de hoeveelheden vitamine D zijn vaak verouderd. Ze zijn nog gebaseerd op informatie uit de tijd dat het zonnehormoon vooral zijn werk deed tegen rachitis. Rachitis wordt al voorkomen bij circa 12 ng/l.
De oude norm voor Vitamine D: Een dagelijkse inname van 400 IE (Internationale Eenheden) voor een bloedspiegel van 20 ng/ml. (nanogram per milliliter)

Moderne inzichten:
Een dagelijkse inname van 4000 IE voor een bloedspiegel van  30-50 ng/l. Voor mensen met een gewicht boven de 70 kilo kan de aanbevolen hoeveelheid nog hoger liggen. Bovenstaande doses zijn een indicatie voor mensen zonder eigen productie van vitamine D. Afhankelijk van je voedingsgewoonten en je blootstelling aan de buitenlucht is een lagere inname voldoende om de bloedspiegel op het juiste niveau te krijgen. Regelmatig naar buiten is het beste voor je lichaam. 

Tip:
Als er aanleiding voor is kun je het beste tweemaal per jaar bloedprikken op vitamine D. De najaarsprik laat zien of je in de zomer voldoende hebt opgebouwd. De voorjaarsprik laat zien hoe je in de winter op peil bent gebleven, met of zonder speciale maatregelen.

Overdosering:
De kans op overdosering van vitamine D is niet groot en het kan alleen bij de inname van supplementen. Via de voeding en via UV licht van zon of zonnebank wordt de dosering keurig door je lichaam geregeld. 


Gebruik de kracht van de zon:
Mindful op de zonnebank. Zonlicht is de natuurlijke bron van gezondheid voor de mens, vergelijkbaar met voedsel, water en zuurstof. Combineer dit met voldoende beweging en je hebt een goede basis. Het is betrekkelijk eenvoudig om voldoende zonlicht op te doen voor de vorming van Vitamine D, zonder te verbranden. Te lang en te vaak op het strand liggen bakken is beslist niet nodig en ook niet aan te raden. In de winterperiode is voor volwassenen de zonnebank een goede keus. Bedenk dat een kwartiertje zonnen al een inname van 10.000 IE kan betekenen. Er is geen kans op overdosering, want het lichaam vormt de vitamine D zelf. Uiteraard is een zorgvuldige begeleiding in de zonnestudio wel een vereiste om andere schadelijke effecten te voorkomen.


Andere bronnen van vitamine D:
Vitamine D-rijke voeding is gezond maar niet voldoende om de behoefte te dekken, het is wel een goede aanvulling.

Voeding, gehalte vitamine D in IE/100g
Wilde zalm; 600-1000 IE
Levertraan, eetlepel; 400-1000 IE
Sardines of Makreel:  300 IE
Tonijn: 226 IE
Kweekzalm: 100-250 IE
Ei: 20 IE
Kunstmatig verrijkte voedingsmiddelen: nihil (In Nederland)

Literatuur:
Professor Dr. Jörg Spitz, arts en specialist nucleaire en voedingsgeneeskunde: Superhormoon vitamine D;

Vitamine D goed voor zowel kinderen en ouderen!

Een chronisch tekort aan energie, verminderde spierkracht, verlaging van je testosteron, sneller ziek worden, verminderde opname van calcium, zink en magnesium, zwakkere botten en obesitas.

De kans dat je dat krijgt wordt groter bij een tekort aan Vitamine D.

Een tekort een vitamine D raakt één op de drie kinderen in Nederland, Marokkaanse en Turkse kinderen – vooral meisjes en later vrouwen – zijn oververtegenwoordigd: ze vormen meer dan 50 procent van die groep.

Het houdt rechtstreeks verband met een gebrek aan zonlicht voor bevolkingsgroepen die van oudsher jaarlijks veel meer zonuren krijgen.

Maar ook tijdens de 50PlusBeurs is afgelopen week onderzoek gedaan naar de kans op vitamine tekorten en het gebruik van vitamines. Meer dan de helft van de ondervraagde 50-plussers is niet op de hoogte van risico’s op tekorten aan vitamines op oudere leeftijd. Het  opvolgen van het advies van de Gezondheidsraad voor vitamine D gebruik kwam aan bod.

Uit het onderzoek is gebleken dat 54% van de vrouwen tussen de 50-70 jaar en 47% van de mannen en vrouwen boven de 70 jaar zich niet houdt aan het advies van de Gezondheidsraad om extra vitamine D in te nemen. 54% weet niet dat vitamine B12 bij ouderen minder goed wordt opgenomen, waardoor tekorten kunnen ontstaan.

Van de 900 ondervraagden gebruikt 51% dagelijks medicijnen. Ruim de helft van alle ondervraagden is niet bewust dat langdurig gebruik van specifieke medicijnen de opname van voedingsstoffen kan remmen en kan leiden tot vitamine- en/of mineralen tekorten. Specifiek medicijnengebruik kan opname van voedingsstoffen remmen. Het gebruik van bepaalde medicijnen kan neveneffecten hebben, zoals verlaging van opname van stoffen uit voeding, verminderde eetlust, verandering in de stofwisseling en verlies van voedingsstoffen via urine. 51% van de deelnemers gebruikt dagelijks medicijnen en 54% van alle ondervraagden weet niet dat langdurig medicijngebruik de opname van voedingsstoffen kan remmen.

Vitamine D

24% van de vrouwen tussen de 50-70 jaar geeft aan 10 microgram (mcg) vitamine D te slikken, conform het advies van de Gezondheidsraad en 16% slikt een hogere dosering. Bij de 70+ mannen én vrouwen volgt 19% het advies van 20 mcg vitamine D op en kiest 11% voor een hogere inname. Sommigen van de ondervraagden slikt af en toe vitamine D of gebruikt dit alleen in de winter.

Met vitamines is veel gezondheidswinst te behalen. Het kan ouderen helpen om fit te blijven en ze kunnen met supplementen zelf werken aan een goede gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van calcium en vitamine D het risico op een gebroken heup met 30% verlaagt. Vitamine D is bijvoorbeeld nodig voor sterke botten en tanden, maar is ook belangrijk om de weerstand en de spierkracht op peil te houden. Ook voor mensen die een winterdipje hebben of wat neerslachtig zijn, kan extra vitamine D ondersteuning bieden. UV-blootstelling van de huid is ook de voornaamste bron van vitamine D. Dit is essentieel voor gezonde botten en spieren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat vitamine D de kans op darmkanker kan verkleinen.

Vitamine D kan ook via de  zonnebank aangemaakt worden door het lichaam.

Zeker nu de zomer voorbij is en de zon in Nederland niet meer sterk genoeg is om zelf Vitamine D aan te maken.

Licht en wintermoeheid(Winterblues)

Uitgelicht

Wanneer de dagen korter zijn in de herfst en de winter, ervaren we minder blootstelling aan daglicht. Zeker in onze huidige leefklimaat waarin het merendeel van de samenleving grotendeels binnen
zit gedurende de dag. Een gevolg van dit tekort aan daglicht, is wintermoeheid dat een mens in meer of mindere mate kan treffen. Uit medische onderzoeken blijkt dat extra blootstelling aan licht kan helpen tegen deze moeheid. Wanneer we in de natuur om ons heen kijken, is dat eigenlijk ook heel logisch. In streken met een gematigd klimaat (zoals in Nederland wanneer in de herfst de hoe- veelheid zichtbaar licht door de steeds lager wordende zonnestand sterk afneemt) voelen veel mensen deze seizoenswisseling aan den lijve als een soort vermoeidheid – ook wel aangeduid met de term ‘winterblues’. In het extreme gevallen voelt men zich depressief. In dat geval kan er sprake zijn van een echte winterdepressie of SAD (Seasonal Affective Disorder). Vaak is hierbij medische hulp noodzakelijk.

Overwinteren in zonniger oorden
In plaats van het overwinteren in zonniger oorden en/of het slikken van antidepressiva
is lichttherapie een uitstekend middel tegen wintermoeheid of -blues. (NB: bij manische depressiviteit heeft lichttherapie geen effect) In het algemeen hebben vrouwen meer last van wintermoeheid dan mannen. Enkele synoniemen voor deze winterblues zijn: herfst- en voorjaarsmoeheid of, in het ergste geval, winterdepressie.

Wat zijn de symptomen van echte winterdepressie?
De oorzaak van de symptomen die u kunt hebben bij een winterdepressie kunnen even- eens het gevolg zijn van een andere aandoening zoals bloedarmoede, bepaalde infecties, stoornissen van de stofwisseling, diabetes of kanker. Raadpleeg daarom altijd uw arts voor bevestiging dat de klachten niet voortkomen uit een andere ziekte.
Een aantal symptomen van een winterdepressie:
* Sombere gevoelens die in de herfst of winter beginnen;
* Gebrek aan energie en een toename van slaperigheid gedurende de dag;
* Verhoogde eetlust voor vooral koolhydraten (veel snoepen van bijvoorbeeld chocolade) 
en daarmee vaak een toename van gewicht;

* Slaapproblemen gedurende de nacht.

Gevoelige biologische klok 
Maar hoe werken deze seizoenswisselingen nu in het lichaam? Planten en dieren bezitten een inwendige biologische klok die zeer gevoelig is voor seizoensveranderingen, zoals de omgevingstemperatuur en de intensiteit en duur van het zonlicht. Kijk bijvoorbeeld hoe precies op tijd gelijksoortige bloemen bloeien, vogels gaan broeden, et cetera. 
Als mens bezitten we eveneens zo’n inwendige biologische klok. Deze is gelegen in de middenhersenen en is in staat de lichtintensiteit en de duur ervan via de ogen te detecteren

Extra licht opzoeken
Duurt de lichtarme periode (winter) lang, dan klopt de tijd van de biologische klok niet meer met de werkelijke tijd van dag en nacht, met als gevolg in meer of mindere mate last van symptomen van winterdepressie. De remedie is dan extra licht opzoeken, soms in de vorm van lichttherapie.

Wat is weinig of veel licht?
De lichtintensiteit die op de ogen valt, wordt uitgedrukt in lux en heeft ongeveer de volgende waarden: in de zomer in het vrije veld tot 100.000 lux en in de schaduw tot 10.000 lux. Dit wordt betiteld als véél licht. In de winter in het vrije veld vinden we sterk verlaagde waarden tot 5.000 lux. Helder zonloos weer achter het raam heeft waarden tot zo’n 2.000 lux. Uw kamer of het kantoor zullen bij kunstlicht in waarden zelden boven de 500 lux uitkomen (oftewel: weinig licht). Om het lijf aan extra licht bloot te stellen, zoals in de lichttherapie, zijn intensiteiten nodig die minimaal 2.500-5.000 lux moeten bedragen anders zal er geen effect worden bereikt.

Hoe kom ik aan extra licht?
Mensen die weten dat ze in de winter last krijgen van een echte winterdepressie kunnen in de herfst al een lichttherapie in een ziekenhuis krijgen. Voor de minder ernstige geval- len zijn er diverse lichtpanelen te koop, die speciaal voor dit doel zijn gemaakt. Hierbij dient de gebruiksaanwijzing goed opgevolgd te worden. Ook zijn kantoren steeds vaker voorzien van daglichtlampen met meer natuurlijk licht.

Kan een zonnekuur ook helpen?
Ja, een verantwoorde zonnekuur kan ook helpen tegen een neerslachtig gevoel. Dit proces werkt echter niet via de ogen – immers: UV-licht is zelfs schadelijk voor de ogen, daarom draag u altijd een beschermingsbril tijdens uw zonnesessie. Het zonlicht op de huid zet echter ook mechanismen in werking, zoals een betere zuurstofopname door het bloed.

Aanmaak gelukshormoon endorfine
Naast dit gezondheidseffect, is er ook een effect op de ‘stemming’ door UV-blootstelling. Het lichaam maakt namelijk extra endorfine aan. Dit is het gelukshormoon dat bijvoor- beeld ook tijdens het hardlopen voorkomt als ‘runners high’. Daarnaast zijn er aanwij- zingen dat UV-licht via de huid een natuurlijk ‘epo-effect‘ in het bloed introduceert. Een zonnesessie kan dus meer energie en een opgewekter humeur geven. Daarnaast voelen veel mensen zich beter wanneer ze zichzelf in de spiegel zien met een ‘gezond’ kleurtje in plaats van een winterwit gezicht.

Zonvraag van vandaag?

Uitgelicht

Hoeveel zonlicht komt er nu eigenlijk uit een zonnebank?
Niet meer dan op een zomerdag aan de Middellandse Zee rond het middaguur. En dan lig je er onder de zonnebank geen uren in te bakken!
Hoeveel zonlicht komt er uit een zonnebank?
De professionele zonneapparatuur die u bij de aangesloten SVZ-leden vindt, voldoen aan de nieuwste Europese norm – een eigentijdse veiligheidsnorm voor zonnebanken om de veiligheid van de consument te waarborgen.
De norm houdt in dat er uit zonnebanken niet meer ultraviolet licht mag komen dan men krijgt op een mooie zomerdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur aan de Middellandse Zee. Technisch kan dit in heel precieze waarden worden uitgedrukt, maar deze duidelijke vergelijking maakt dat consumenten de zonkracht beter kunnen voorstellen. Net als in de buitenzon, moet u ook binnen verantwoord omgaan met de zon. Daarom altijd het advies om bij een professionele SVZ-studio te genieten van een zonnesessie. Waarbij de kracht van het licht en de duur van de sessie precies aansluiten op uw huidtype. Het geeft u een mooi bruin resultaat, zonder te verbranden!

13492_386690228183676_6850471800227589090_n

Vitamine D3

Het is Koud, Nat en Donker. Er worden dus weinig vitamine D3 aangemaakt.Vitamin D

SUNBEDS heeft als één van de weinige op de markt zijn
UV-B niet weggefilterd.
Dat wil dus zeggen; Lig je bij ons onder de zonnebank dan word er Vitamines D3 aangemaakt!

Dus heb je last van een winterdipje en heb je extra vitamines nodig?
Of wil je simpelweg een gezond kleurtje houden in deze strenge winter maanden dan zit je sowieso goed bij ons!